Kdy
Dle dohody
9:00 – 16:00

Kde
U vás

Cena
1500 Kč za jednoho zaměstnance


Tomáš Matějíček

 

Vystudoval informatiku. Kybernetické bezpečnosti se prakticky věnuje již více než 14 let. Vede útvar IT a bezpečnosti, je certifikovaným Etickým Hackerem a auditorem kybernetické bezpečnosti.

Základy kybernetické bezpečnosti pro firmy i úřady

Jsou Vaši zaměstnanci připraveni na kybernetický útok?

Vaše organizace je jen tak silná, jak je její nejslabší článek a tím je nepoučený zaměstnanec!

Kurz Základy kybernetické bezpečnosti je určen všem zaměstnancům firem, úřadů i zdravotnických zařízení. Cílem kurzu je systematicky budovat kybernetickou bezpečnost. To je důležité zejména v době, kdy jsou organizace, bez ohledu na velikost a zaměření, systematicky napadány hackery a následně vydírány požadavky na výkupné za navrácení dat například s účetnictvím nebo osobními údaji.

Účastníci kurzu se naučí, jak se správně chovat při využívání informačních technologií a jak ochránit data, která jsou plná osobních údajů a jejich ztráta je spojená s mnoha nepříjemnostmi.

Kurz jsme připravili tak, aby byl co nejvíce zajímavý bez složité teorie. Připravena je řada praktických ukázek, díky kterým získají účastníci i osobní zkušenost, jak jednoduché je stát se obětí kyber-kriminality. Z naší zkušenosti víme, že právě vzdělání je základním kamenem ke kybernetické bezpečnosti jak v zaměstnání tak i v osobním životě.

Program kurzu

 1. Motivace útočníků
  Rozdělení druhů útočníků dle motivace a míry znalostí.
 2. Hesla a další způsoby ověření identity
  Jak vytvořit silné heslo, správci hesel, co je to únik hesel, více faktorové ověřování, moderní metody přihlašování bez hesla.
 3. Phishing
  Vysvětlení pojmu, ukázka phishingových e-mailů, jak rozpoznat phishing.
 4. Sociální sítě a riziková komunikace
  Rizika a ochrana informací na sociálních sítích.
 5. Šifrování
  Vysvětlení pojmu, jak poznat zabezpečené webové stránky, jak šifrovat data v počítači nebo na výměnném médiu (USB flash disk atp.).
 6. Rizika Wi-Fi
  Vysvětlení pojmů, ukázka odposlouchávání dat na Wi-Fi, pravidla bezpečného používání Wi-Fi.
 7. Tablety a chytré mobilní telefony
  Vysvětlení pojmů, aplikace a jejich oprávnění, rizika instalací z neoficiálních zdrojů, jak správně zabezpečit zařízení.
 8. Aktualizace software
  Vysvětlení pojmů a významu používání aktuálního software, ukázka zneužití chyby v neaktualizovaném software.
 9. Viry a další malware
  Vysvětlení pojmů, ukázka použití malware k získání kontroly nad počítačem, jak vybrat antivirový program.
 10. Zálohování dat
  Proč a jak správně zálohovat data.
 11. Fyzická ochrana zařízení
  Vysvětlení pojmu a rizik, doporučení opatření, které zmírňují riziko.
 12. Rizika USB zařízení
  Ukázka rizikových USB zařízení, pravidla pro používání USB zařízení.

Kurz je jednodenní, realizujeme ho zpravidla v místě objednatele nebo v naší společnosti.

Minimální kapacity kurzu je 8 a maximální 15 zaměstnanců.

Chtěli byste se o tomto kurzu dovědět více? Stačí když vyplníte formulář viz níže. Ozveme se vám. Nebo se ozvěte vy nám e-mail: obchod@mepatek.cz  tel: +420 413 035 049