Reference

Během pěti let ušetříme 60 % nákladů na servery

Městská energie s.r.o.

Navrhli jsme a realizujeme přesun serverové infrastruktury do cloudu Microsoft Azure a Microsoft 365. Zákazník tím získává výrazně vyšší zabezpečení dat a v průběhu pěti let ušetří 60 % nákladů na provoz vlastních serverů.

Zvýšili jsme kybernetickou bezpečnost

Teplo Klášterec s.r.o.

Analyzovali jsme kybernetickou a informační bezpečnost u zákazníka. Navrhli jsme sadu technických a organizačních opatření, asistovali jsme při jejich zavádění a dohlížíme na jejich dodržování. Pravidelně provádíme penetrační testy, abychom se přesvědčili, jak fungují.

Naše aplikace pomáhá řídit zakázky ve stavební firmě

NEPRO stavební a.s.

Navrhli jsme a vytvořili internetovou aplikaci pro řízení zakázek stavební výroby. Zakázky jsme dostali pod kontrolu a zefektivnili jsme přenos informací mezi výrobou a ekonomickým oddělením. Pravidelný monitoring a dostatek informací dnes šetří náklady na realizaci zakázek.

Zvýhodněné Office 365 jsou bezpečnější a šetří peníze

Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p.o.

Pro konzervatoř v Teplicích integrujeme a spravujeme služby Office 365. Náš zákazník díky tomu využívá zvýhodněné licence pro školství, může pružně měnit jejich počet a jeho data i e-maily jsou bezpečnější.

Chytře navrženou kabeláží jsme zasíťovali výrobní halu

Trivium Packaging Czech Republic s.r.o.

Navrhli a realizovali jsme rozsáhlou strukturovanou kabeláž v nově postavené výrobní hale. Novou kabeláž jsme propojili se stávající sítí a rozvodná místa jsme opatřili optickými spoji.

Vyhodnotili jsme bezpečnostní rizika a navrhli opatření

Penax - Petr Sýba s.r.o.

Provedli jsme analýzu kybernetické bezpečnosti infrastruktury IT, vyhodnotili rizika a navrhli opatření.

Vlastní aplikace usnadnila proces obchodu

ČEZ Solární s.r.o.

Vytvořili jsme internetovou aplikaci pro získávání a zpracování obchodních příležitostí v oblasti technologií pro úsporu energií. Zefektivnili jsme náklady na marketing a ušetřili jsme obchodníkům čas na komunikaci se zákazníky.

Chráníme data zálohováním a replikací s využitím Microsoft Azure

NEPRO stavební a.s.

Nastavili jsme a monitorujeme zálohování infrastruktury do virtuálního prostředí Microsoft AZURE. Zákazníkovi tak výrazně snižujeme riziko ztráty dat při výpadku vlastních serverů nebo při napadení hackery.

Naše aplikace má pod kontrolou reklamace z celého světa

CzechPak Manufacturing, s.r.o.

Navrhli jsme a vytvořili mezinárodně fungující aplikaci pro evidenci reklamací a incidentů. Zákazník má díky aplikaci a automatickým notifikacím absolutní kontrolu nad reklamacemi a procesem jejich řešení.

Zavedli jsme službu Microsoft 365 pro bezpečné ukládání dat

Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, p.o.

Původní nebezpečné ukládání důležitých dat na lokálních discích a poštu z veřejných serverů jsme spolu se správou a kontrolou stanic převedli do virtuální služby Microsoft 365. Zákazníkovi jsme vytvořili bezpečný systém pro ukládání dat, poštovní server pro spolehlivou komunikaci a ušetřili jsme mu prostředky za pořízení vlastního serveru.


Strana 1 z 3