Reference

Zvýšili jsme kybernetickou bezpečnost

Teplo Klášterec s.r.o.

Analyzovali jsme kybernetickou a informační bezpečnost u zákazníka. Navrhli jsme sadu technických a organizačních opatření, asistovali jsme při jejich zavádění a dohlížíme na jejich dodržování. Pravidelně provádíme penetrační testy, abychom se přesvědčili, jak fungují.

Stránky SBD a e-magazín Infopanel

Stavební bytové družstvo Praha

Vytvořili jsme nové stránky https://www.sbdpraha.cz/, navrhli a vytvořili e-magazín Infopanel. Propojili jsme zachytávací stránky s e-mailingovým nástrojem. Nastavili jsme měření návštěvnosti a monitorujeme dostupnost a bezpečnostní hrozby. Stavební bytové družstvo Praha lépe komunikuje se svými klienty a převedlo tištěný magazín do elektronické podoby.

Navyšujeme kapacitu IT oddělení dle aktuální potřeby zákazníka

Personna International CZ s.r.o.

Internímu týmu IT techniků zákazníka pomáháme s realizací rozsáhlejších projektů. Zákazníkovi šetříme mzdové náklady tím, že pružně rozšiřujeme jeho kapacity IT oddělení dle aktuální potřeby v rámci konkrétních projektů.

Během pěti let ušetříme 60 % nákladů na servery

Městská energie s.r.o.

Navrhli jsme a realizujeme přesun serverové infrastruktury do cloudu Microsoft Azure a Microsoft 365. Zákazník tím získává výrazně vyšší zabezpečení dat a v průběhu pěti let ušetří 60 % nákladů na provoz vlastních serverů.

Vlastní aplikace usnadnila proces obchodu

ČEZ Solární s.r.o.

Vytvořili jsme internetovou aplikaci pro získávání a zpracování obchodních příležitostí v oblasti technologií pro úsporu energií. Zefektivnili jsme náklady na marketing a ušetřili jsme obchodníkům čas na komunikaci se zákazníky.

Šetříme klientovi čas, aby se mohl věnovat svému podnikání

EDAAT, s.r.o.

Komunikovali jsme jménem klienta s dodavatelem ICT služeb v souvislosti se zavedením technických opatření k zajištění kybernetické bezpečnosti. Zajistili jsme, aby klient dostal správnou službu v dohodnutém rozsahu a při tom se mohl plně věnovat svému podnikání.

Zvýšili jsme prodej družstevních bytů

Stavební bytové družstvo Praha

Vytvořili jsme platformu pro družstevní bytovou výstavbu https://www.bydlenisprirodou.cz. Pro jednotlivé projekty jsme vytvořili aplikaci pro výběr a rezervace bytů. Pomocí zachytávacích stránek se zákazníkovi zvýšila návštěvnost a zlevnily se mu náklady na prodej bytů.

Zvýhodněné Office 365 jsou bezpečnější a šetří peníze

Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, p.o.

Pro konzervatoř v Teplicích integrujeme a spravujeme služby Office 365. Náš zákazník díky tomu využívá zvýhodněné licence pro školství, může pružně měnit jejich počet a jeho data i e-maily jsou bezpečnější.

Rozšířili jsme web o RoSa Liberec

RoSa Management s.r.o.

Převedli jsme stránky https://www.rezidencerosa.cz/ do nové šablony, přidali RoSa Liberec, upravili obsah a zachytávací stránky. Nově si mohou senioři vybírat z bytů v nově stavěné Rezidenci RoSa v Liberci.

Prezentace stavební společnosti

NEPRO stavební a.s.

Vytvořili jsme novou prezentaci https://www.neprostavebni.cz/, kterou spravujeme a rozšiřujeme o nové produkty. Nastavili jsme měření návštěvnosti, monitoring, doplnili aplikaci pro správu referencí a hledání zaměstnanců. NEPRO stavební a.s. může prezentovat své stavby a produkty online.


Strana 1 z 4