Reference

Zvýšili jsme kybernetickou bezpečnost

Teplo Klášterec s.r.o.

Analyzovali jsme kybernetickou a informační bezpečnost u zákazníka. Navrhli jsme sadu technických a organizačních opatření, asistovali jsme při jejich zavádění a dohlížíme na jejich dodržování. Pravidelně provádíme penetrační testy, abychom se přesvědčili, jak fungují.

Vyhodnotili jsme bezpečnostní rizika a navrhli opatření

Penax - Petr Sýba s.r.o.

Provedli jsme analýzu kybernetické bezpečnosti infrastruktury IT, vyhodnotili rizika a navrhli opatření.

Technicky zajišťujeme bezpečnou ochranu osobních údajů

Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, p.o.

Ve spolupráci s pověřencem pro ochranu osobních údajů jsme analyzovali technické dopady zpracování osobních údajů, vyhodnotili rizika a navrhli opatření k zajištění potřebné úrovně bezpečnosti.

Navrhli jsme opatření pro lepší zabezpečení osobních údajů

Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace

Ve spolupráci s právní kanceláří jsme analyzovali rizika práce s osobními údaji a způsobu jejich uchovávání. Na základě analýzy jsme navrhli technická opatření k zajištění potřebné úrovně bezpečnosti.


Strana 1 z 1