Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Společnost Mepatek s.r.o., se sídlem Teplická 305, Bystřany 417 61, IČ 27268080 a zapsaná v rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 21540 (dále je „správce“) používá soubory cookies vytvořené internetovou službou Google Analytics. Celé znění podmínek zpracování osobních údajů internetové služby Google Analytics v angličtině najdete na tomto odkazu. Účelem vytváření těchto cookies je prosté sledování návštěvnosti. Správce tuto internetovou službu nevyužívá k operacím, které pracují s konkrétními osobními údaji, jako např. měření konverzí a remarketing. Údaje o cookies internetové služby Google Analytics si správce ponechává 60 měsíců. Souhlas s přijímáním cookies uděluje návštěvník webových stránek správce (dále jen „uživatel“) nastavením svého prohlížeče.

Správce přijímá osobní údaje zaslané pomocí formuláře na stránce Kontakty a dále formuláře na jednotlivé stránce školení, pokud je momentálně otevřena registrace pro to dané školení. Vyplněním a odesláním konkrétního formuláře, souhlasí uživatel s obchodními podmínkami správce.

Pomocí formuláře na webové stránce Kontakty mohou uživatelé kontaktovat správce, zasláním své zprávy a připojením svých osobních údajů, konkrétně jména a příjmení, emailové adresy a telefonního čísla. Účelem sběru informací pomocí tohoto formuláře je možnost zpětně kontaktovat uživatele pomocí jeho kontaktního emailu a telefonního čísla. Tyto údaje jsou pouze jednorázově zaslány na kontaktní email správce, info@mepatek.cz, kde jsou uchovány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však 10 let.

Pomocí formuláře na stránce jednotlivého školení se mohou uživatelé zaregistrovat na dané školení. Ve formuláři uživatel vyplňuje: název firmy, jméno a příjmení, adresu, telefon, email, IČ a DIČ. Účelem sběru těchto informací je vytvoření proforma faktury, kterou uživatel následně zaplatí. Tyto údaje jsou správcem uchovávány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však 10 let.

Výše zmíněné osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.